Vraag: Wat is een 'CCV diploma directiechauffeur' en is dit verplicht?

Antwoord: Opdrachtgevers stellen volgens ons terecht hoge eisen van kennis en service. Directiechauffeurs moeten uiteraard vakmensen zijn.

Een mogelijk certificaat die directiechauffeurs kunnen behalen zijn de CCV-certificaten. Deze certificaten staat garant voor parate en adequate kennis, inzicht en vaardigheden beschikken ten aanzien van rijvaardigheid, serviceverlening, verkeersveiligheid en regelgeving, maar ook op het gebied van beveiliging en ontsnappingstechnieken.

Het zijn geen wettelijk erkende certificaten, de eisen voor het examen zijn vastgesteld in overleg met en goedgekeurd door de CCV-Raad. Als één certificaat eenmaal behaald is, is het voor 5 jaar geldig. En in die tijd van 5 jaar dient 3x een herhalingsdag gevolgd te worden om niet de geldigheid van het certificaat te laten vervallen.

Vraag: Hoe kan ik reserveren?

Antwoord: U kunt via de telefoon, voicemail, sms, Whatsapp of e-mail een reservering maken, u krijgt uiterlijk een dag voor de uitvoering van de opdracht een bevestiging.

Vraag: Betaal ik direct de chauffeur?

Antwoord: Nee, achteraf krijgt u een factuur toegestuurd per e-mail of per post. Met daarop vermeld de uren, adressen, kilometers woon-werk chauffeur en gemaakte extra kosten. U kan daarbij denken aan autowassen of eventuele lectuur. Tenzij eventuele andere afspraken zijn gemaakt voor de uitvoering opdracht.


LET OP: LEEST U DE ALGEMENE VOORWAARDEN EN PRIVACY STATEMENT
deze kunt u vinden bij CONTACT.
OF VIA DE KNOP HIERONDER.